Mölndal förr och nu

Mölndal var ursprungligen namnet på bebyggelsen runt Kvarnfallet. Från början utpräglad jordbruksbygd med många kvarnar, utvecklades senare industrier runt forsen. Först kom pappersindustri, senare också oljeslageri och textilindustri. Papyrus tillverkade papper här i 350 år.

Liksom fiskerinäringen i Majorna förr genererade bostäder längs Masthuggslidens bergssidor, växte de enkla arbetarebostäderna upp utmed textilindustrins bergsluttning i Mölndals kvarnby. Denna industri var levande ända till 1930, men den gamla kvarnbyn finns ännu kvar med många K-märkta hus och industrier som numera också är ett populärt turistmål.


Mölndal och industrierna 1870


Gamla Mölndal idag

Alla bilder är klickbara till större!


Mölndal kommer av "mölla" (mala, mjöl)

Bostäderna i det gamla Mölndal var i stort sett likadana som i Göteborg under samma tid. Arbetarna var trångbodda i sina ett- till två rum och kök och inredningen var strikt funktionell med utdragbara soffor och sängar, hyllor för förvaring och ”verktyg” som vattenspann och vedyxa nära till hands.

Den goda tillgången på vatten och vattenkraft var en förutsättning för stadens utveckling. Den gamla kvarnbyn växte, bostadsområden uppstod i Krokslätt och Toltorpsdalen. När Mölndal blev stad hade den en ganska spridd bebyggelse, men nu har stadsdelarna vuxit samman med den ståtliga Fässbergskyrkan och Mölndalsbro som centrum.

Historiskt sett har Alexanderssons byggt och förvaltat en mängd fastigheter såväl i Mölndal som i Göteborg. Under 1900-talets andra hälft var byggherren Torild Alexandersson en känd profil i stadsbilden och uppförde närmare tusen lägenheter här. Nu är vi – andra och tredje generationen Alexanderssöner – tillbaka i Mölndal för att åter var med och skapa goda och trygga bostadsmöjligheter för våra hyresgäster.

– Det känns lite som att komma hem igen, säger Britt-Marie Törnqvist (född Alexandersson).