Socialt engagemang

Vår verksamhet går ut på att kunna tillhandahålla ett tryggt, säkert och trivsamt
boende för våra hyresgäster. Men vi har också valt att engagera oss för dem som inte har något hem och samarbetar därför med Göteborgs Räddningsmission och Reningsborgs barnhem i Indien.

Barnhem i Indien
I Coimbatore i sydvästra Indien driver Reningsborg ett barnhem tillsammans med Alexanderssons och andra svenska företagssponsorer. De barn som bor här är mellan 3 och 16 år. De flesta är föräldralösa eller kommer direkt från gatan där de blivit övergivna. Just nu bor drygt 100 barn på hemmet.

Hemmet - Love and Grace Mission - ger barnen all omvårdnad de behöver och naturligtvis också skolundervisning. Målet är att ge en god förberedelse för vuxenlivet och att de som vuxna ska kunna bli självförsörjande.

Reningsborg
med verksamhet både lokalt och globalt är en ideell förening som vilar på kristna värderingar och värnar om alla människors lika värde. Det övergripande målet är att hjälpa människor till bättre livsvillkor, både i Sverige och i andra länder.

Viktig verksamhet:

- Två secondhandbutiker som är verksamhetens motor

- Socialt boende

- Arbetsträning

- Att skapa förutsättningar för ”hjälp till självhjälp” och att stödja sociala projekt.

Göteborgs Räddningsmission,
en ideell förening med uppdrag att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till utsatthet och utanförskap. Verksamheten drivs helt utan vinstsyfte.

Organisationen är beroende av gåvor från både privatpersoner och företag till stöd för arbetet bland utsatta och hemlösa i Göteborg. Arbetet sker på flera plan, dels med akuta insatser, dels med långvariga relationer som syftar till bestående förändring.

Uppsökande arbete. Det uppsökande arbetet har en särskilt grundläggande funktion för gruppen som sover mer ute än inne. Dessa personer lever ofta i en tröstlös rundgång av socialt utanförskap, hemlöshet, droger, psykisk och fysisk ohälsa, våld och ibland kriminalitet.

Brobyggare. En viktig del i fältarbetet är att vara en länk och brobyggare mellan den utsatta personen och socialtjänsten, sjukvården, psykiatrin, myndigheter, behandlingsenheter m fl. Verksamheten utgörs inte bara av sporadiska kontakter och akuta insatser på stan, utan också om långvariga relationer och förändringsprocesser.