Innan det brinner, läs det här!

Undvik brand!

• Lämna aldrig ett rum med brinnande ljus.
• Var försiktig med spisplattor och rengör fläktfilter regelbundet.
• Förvara inte något i trapphuset. Barnvagnar, pulkor, dörrmattor etc är förbjudet.
• Kontakta värden om lås till källare eller vind inte fungerar.
• Ställ aldrig brännbart material i allmänna utrymmen.
• Kontrollera att brandvarnare är i funktion.

Vid brand i huset

• Gå aldrig ut i rökfyllt trapphus!
• Stanna kvar i din lägenhet. Den ska klara att stå emot brand i minst 60 minuter.
• Larma räddningstjänsten, ring 112!
• Om det kommer in rök genom dörrspringor eller ventilation, täta med blöta handdukar.
• Gå ut på balkongen eller till ett fönster och vänta på hjälp!

• Om trapphuset inte är rökfyllt: Gå ut!
• Varna andra om du kan.
• Använd aldrig hissen!

Vid brand i lägenheten

• Rädda först dem som är i livsfara, men utsätt inte dig själv för risker.
• Larma räddningstjänsten, ring 112!
• Släck om du kan. Har du en brandsläckare rikta den mot glöden, inte mot lågorna.
• Öppna aldrig en dörr om det kan brinna på andra sidan. Känn upptill på dörren. Om det är varmt brinner det förmodligen på andra sidan.
• Lämna lägenheten och stäng alla dörrar bakom dig. Annars sprids elden och röken mycket snabbare i lägenheten och i trapphuset.
• Varna andra som hotas av branden.