Felanmälan - Allmänna utrymmen

Här kan du anmäla alla störningar som inte har med din egen lägenhet eller tvättstugan att göra. Alltså sådant som inte kräver att vi kommer in lägenheten. Det gäller sådant som trasiga lampor, tak eller stuprör som läcker, låssystem eller allmänna driftstörningar.

Formulär för allmän felanmälan utanför lägenhen

Hyresgästens namn:  Lägenhetsnr:
Hyresgästens adress:  Telefon dagtid:
E-post adress  Ev fler tel nr:

Beskrivning av felet

Adress där felet finns: Närmare plats för felet:

Felbeskrivning:

Vår servicepersonal kommer att åtgärda det anmälda vid nästa löpande servicebesök.