Felanmälan - Tvättstuga

Det är viktigt att vi förstår vilken maskin som inte fungerar. Ange rätt adress och nummer på tvättmaskinen!

Formulär för felanmälan i tvättstuga 

Hyresgästens namn:  Lägenhetsnr:
Hyresgästens adress:  Telefon dagtid:
E-post adress  Ev fler tel nr:

Beskrivning av felet
Vi påminner om att du kontrollerat att säkerhetsbrytaren på väggen var tillslagen.

Tvättstugans adress:  Maskin nummer:

Felbeskrivning:

Om du satt en ett meddelande på maskinen att du felanmält den hjälper du din granne!