Vi på Alexanderssons

I den lilla organisationen på Alexanderssons är det närhet och familjekänsla som bildar stommen till den goda atmosfären.

Korta beslutsvägar och nära kontakt med hyresgästerna bidrar självklart till den höga service vi alltid vill erbjuda.

Vi har ett ständigt pågående utvecklings- och kvalitetsarbete i samarbete med de boende. I återkommande undersökningar om nöjd-kund-index (bl a Hyresgästföreningens) rankas Alexanderssons fastigheter bland de bästa.

Eftersom vår verksamhet går ut på att kunna tillhandahålla ett tryggt, säkert och trivsamt boende för våra hyresgäster, har vi också valt att engagera oss för dem som inte har något hem.

I detta samarbetar vi med Reningsborg och Göteborgs Räddningsmission.